Що таке гігієна
Поради

Що таке гігієна

Попередження захворювань покладено в основу охорони здоров’я. Але яким би успішним не було лікування хворих, воно не в змозі знизити захворюваність населення, якщо тільки одночасно не будуть вжиті профілактичні заходи. Щоб попереджати хвороби, потрібно знати їх причини та сприяти їх поширенню фактори. Вивчати ці питання покликана гігієна – наука про поліпшення і збереження здоров’я.
Гігієна – одна з найдавніших наук. Санітарні правила відображені в історичних документах Стародавньої Індії. У них пропонувалося частіше міняти білизну і одяг, доглядати за шкірою й зубами, рекомендувалося уникати надмірності в їжі. У Стародавньому Єгипті здійснювалося санітарне оздоровлення населених місць. Гігієнічні правила відомі і в ряді інших держав Середземномор’я та Месопотамії. Але далі всіх просунувся Стародавній Рим. Каналізація, водопровід, знамениті терми (лазні) і громадські туалети в той час зовсім не були дивиною.

Термін “гігієна” походить від грецького слова hygienos, що означає цілющий, що приносить здоров’я. Його походження пов’язують ще з ім’ям богині здоров’я Гігієї, яка була дочкою бога медицини Ескулапа. Зображувалася вона у вигляді дівчини, що тримає в руках чашу, оповиту змією, яка у стародавніх греків уособлювала мудрість. Змія випивала з чаші життя отруту і, тим самим, знешкоджували її. Згодом чаша зі змією стала символом медицини.

Основне завдання гігієни – вивчення аспектів впливу навколишнього середовища на людське здоров’я та розробка адекватних оздоровчих заходів. Поняття “навколишнє середовище” включає в себе весь комплекс соціальних, природних, виробничих, побутових та інших факторів. Якщо відхилення від звичних для людини умов починають перевищувати пристосувальні та захисні можливості організму, ризик захворювань різко збільшується.

Гігієну не слід плутати з санітарією. Гігієна – наука, а санітарія – комплекс практичних заходів, спрямованих на дотримання вимог гігієни. Наприклад, заходи, що забезпечують і поліпшують гігієнічний стан житлових об’єктів, постачання їх доброякісною водою і таке інше.

Важливу роль відіграють соціально-економічні фактори. Підвищення матеріального добробуту, зростання культури, безкоштовна медицина мають величезне значення в охороні здоров’я населення незалежно від стану навколишнього середовища.

завдання гігієни Ще одне важливе завдання гігієни – розробка способів і засобів для підвищення працездатності та опірності організму до різних несприятливих впливів зовнішнього середовища, поліпшення фізичного розвитку і стану здоров’я, прискорення відновних процесів. Сприяють цьому дотримання правил та вимог особистої гігієни, раціональне харчування, правильний режим праці та відпочинку, фізичні вправи й загартовування.

Вивчення та покращення навколишнього середовища – найактуальніша проблема нашого часу, пов’язана з екологічним та економічним аспектами. Зростання міст, розвиток промисловості та транспорту, хімізація сільського господарства викликають несприятливі зміни екологічної ситуації, а тому вимагають прийняття профілактичних заходів.

Для оцінки гігієнічного стану зовнішнього середовища та аналізу її впливу на організм в гігієні широко використовуються фізичні, бактеріологічні, фізіологічні, хімічні та інші методи досліджень. Існує нерозривний зв’язок між гігієною і епідеміологією. Боротьба з інфекційними захворюваннями і раніше залишається одним з головних завдань гігієни.

Найпростіший метод дослідження гігієнічного стану об’єктів зовнішнього середовища – санітарний опис на основі огляду на місці. Більш точний і об’єктивний метод вивчення включає в себе лабораторні дослідження. На підставі досліджень виробляються гігієнічні нормативи. Для оцінки рівня фізичного розвитку населення проводять комплексний медичний огляд, лабораторні дослідження і антропологічні вимірювання.

Широко поширений статистичний метод застосовується для аналізу різних показників стану здоров’я, включаючи захворюваність і фізичний розвиток. Він дозволяє узагальнювати зібрані дані і визначати закономірності явищ.

Попереджати захворювання і успішно боротися з ними допомагає пропаганда знань і санітарна освіта серед населення. Гігієна складається з безлічі розділів: гігієна харчування, особиста гігієна, гігієна дітей та підлітків, гігієна праці, військова гігієна, космічна гігієна, радіаційна гігієна. Таким чином, гігієна містить в собі широке коло питань, що пов’язані з раціоналізацією харчування, із створенням комфортних умов праці та побуту, з санітарною охороною навколишнього середовища.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *